Notulen vergadering

Notulen ALV van 13 maart 2019 Afwezig met kennisgeving: 23 Afwezig zonder kennisgeving: 21 Opening door de voorzitterDe voorzitter geeft uitleg over de vergaderstructuur […]

Lees verder