AVG verklaring

Algemeen
Biljartvereniging Nieuwegein hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Verwerking van deze persoonlijke informatie gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leden, leveranciers en andere opdrachtnemers. Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) leden als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) lid van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u informatie te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.
Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Log bestanden
Deze website verzamelt, zoals de meeste websites, gegevens van niet-persoonlijke aard in onze log bestanden. Dit omvat uw IP-adres, uw browser gegevens, uw internetprovider, uw besturingssysteem, uw klikgedrag, het tijdstip dat u op onze website bent beland, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor algemene statistieken over het gebruik van de website. Cookies worden niet geplaatst via het gebruik van log bestanden. De informatie verkregen uit log bestanden wordt niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Als u een lidmaatschap bij ons heeft opgevraagd maar u geen lid bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Bent u wel lid bij ons geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd.
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Deze rechten kunt u verzoeken via het formulier op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Geplaatst in Nieuws en getagd met .

Geef een reactie