Biljarten in het corona tijdperk

Aan: de leden van BVN.
Van : Chris Voogd (voorzitter)
Betreft: wat te doen als je in een wedstrijd biljart in dit coronatijdperk.
Datum: 12-09-2020.

Biljarten in het corona tijdperk.
Op de sites van de Woerdense Bond en de KNBB kan je een uitgebreid verhaal vinden.
KNBB: www.knbb.nl/coronavirus
Woerdense Bond: Mail verstuurd door secretaris met toegepast wedstrijdprotocol.

Hieronder de hoofdzaken op een rijtje:
Biljarten:
• 1 speler bij de tafel.
• Arbiter of gepaste afstand van de speler (min 1,5 mtr)
• Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen, na elkaar afstoten (ook via tos bepalen) of in onderling overleg.
• Spelen met eigen krijt en keu.
• Schrijver desinfecteert pen en scorekastje.
• Teamspelers zitten op gepaste afstand.
• Ballen schoongemaakt na elke partij.
• Bij KNBB: Biljart schoongemaakt (met vochtige doek) na elke partij.
Gedrag:
• Ik houd me aan de geldende coronaregels ( afstand, niezen, handen schoon).
• Tegenstander onvoldoende afstand = vraag om de afstand.
• Tegenstander blijft volharden in het gedrag = schakel de lokaliteithouder in.
• Tegenstander blijft volharden = schakel de lokaliteithouder opnieuw in.
• Schrijf bij opmerkingen op het formulier dat de tegenstander zich niet houdt aan de coronaregels. Maak een foto en vraag de lokaliteithouder naar haar/zijn naam.
• Ga niet door als je je niet veilig voelt. Veiligheid gaat voor eventueel puntverlies.
• Bij vertrek stuur je de foto en de naam van de lokaliteithouder naar Harjan (wedstrijdleider competitie) met de vraag de bond te benaderen.
• Vind je het niet veilig in de lokaliteit, vertel dit aan bij de lokaliteithouder en vraag of hij ruimte kan maken rondom het biljart. Lukt dit niet dan geldt veiligheid voor puntverlies en geef je dit door aan Harjan.

Let op! Weggaan betekent in principe dat je een verliespartij krijgt bijgeschreven.
Harjan en ik gaan op grond van de door jou aangeleverde gegevens de bond vragen maatregelen te nemen tegen de vereniging / het team / de lokaliteit en protesteren tegen het puntverlies.

Namens het bestuur,

Groet, Chris.

Geplaatst in Geen categorie.

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.