buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 23 november 2019 vindt er bij RCN in Nieuwegein een buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats.
U (de leden) bent hier allen schriftelijk door Frans Jutte voor uitgenodigd.
Het bestuur hoopt u allen  te mogen verwelkomen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening met korte samenvatting van de informatie bijeenkomst 15-10-2019
 2. Besluitvorming over het voorstel samenstelling bestuur
  Zittende bestuursleden:
  Frans Jutte                  (voorzitter)
  Theo van Bennekom (penningmeester)

  Voorstel om het bestuur uit te breiden met onderstaande kandidaten:
  Secretaris:                                     Jan van den Hoven
  Bestuurslid:                                   Cengiz Tunc
  Wedstrijdleider competitie:            Harjan Hooijen
  Wedstrijdleider PK’s:                     Johan van Hemert
  Wedstrijdleider intern:                   Ton van den Heuvel
  Lief en leed/Jeugd:                        Marga Nobbe
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 22 november a.s. melden bij Frans Jutte (voorzitter)

 3. Rondvraag
 4. SluitingNamens het bestuur
  Frans Jutte (voorzitter en waarnemend secretaris)
Geplaatst in Nieuws.