Jeugd

Bij de oprichting van BVN is door Jan van den Hoven aangeboden om te trachten jeugdbiljarten van de grond te krijgen. Inmiddels heeft er een eerste gesprek plaatsgehad tussen bestuur en Jan. De uitkomst daarvan zal hieronder in grote lijnen worden toegelicht.

Jan heeft aangegeven dat hij veel relaties heeft binnen de onderwijswereld. Daarmee denkt Jan dat hij goed in staat om jeugd te interesseren en te werven voor de biljartsport.

Dit op zich is een belangrijk onderdeel van het plan omdat het bijzonder moeilijk is om zonder de juiste ingang met jongeren in contact te komen, laat staan te enthousiasmeren  voor wat in het algemeen door de jeugd als saai wordt gezien.

Maar voordat Jan met zijn activiteiten kan beginnen, moet er een team klaarstaan dat in staat is om jeugd te begeleiden en hen de basiskennis van het biljarten bij te brengen.

En daarmee komen we uit bij de leden.

Onder  de leden zullen mensen gevonden moeten worden die aan een aantal voorwaarden kunnen voldoen en bereid zijn om gedurende een langere periode kinderen wekelijks te gaan begeleiden.

Het ligt in de bedoeling om de jeugd iedere week drie kwartier les te geven. Bij voldoende aanmeldingen zal iedere zaterdagochtend in shifts van een uur op twee tafels les worden gegeven. Deze werkwijze maakt het mogelijk om met twee kinderen per tafel 16 pupillen op te leiden.

Het bestuur realiseert zich terdege dat wat hier aan leden wordt gevraagd, nogal wat van hen zal gaan vergen. Anderzijds denken wij dat  zonder de inzet van mensen die de biljartsport een warm hart toedragen, het niet mogelijk zal zijn om deze prachtige sport tegen uitsterven te behoeden.

Om deze reden vraagt het bestuur jullie om na te denken over wat hier wordt gevraagd, en niet op voorhand dit initiatief direct naar de prullenbak te verwijzen.

Hieronder staat het verlanglijstje met betrekking tot de voorwaarden waaraan een jeugdtrainer zou moeten kunnen voldoen.

  1. Kandidaten moeten er echt zin hebben om met jeugdigen aan de slag te gaan,
  2. De jeugdcoach heeft inlevingsvermogen in ontwikkeling en gedrag van jonge kinderen en adolescenten,
  3. Hij beschikt over enig pedagogisch inzicht,
  4. Hij heeft de wil en de mogelijkheid om iedere week aanwezig te zijn,
  5. Zijn spelniveau libre is tenminste 3,5,
  6. Hij is in staat om de leerling op het eigen niveau te volgen en daarop verder te begeleiden,
  7. Hij is in staat om op een duidelijke manier basiskennis van het biljarten op het denkniveau van kinderen te verwoorden,
  8. De kandidaat kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. (kosten voor rekening van de vereniging)

Tijdens de lessen moeten er altijd twee trainers aanwezig zijn. Dit is binnen het kader van veilig werken met kinderen een dringende voorwaarde, ook in het belang van de begeleider.

Wie bovenstaande leest zal de schrik onmiddellijk om het hart slaan. Het lijkt heel veel wat er aan voorwaarden worden gesteld.

Toch zou ik tegen de mensen die het eigenlijk wel leuk lijkt willen zeggen, laten we eens praten. Dan kan er duidelijk worden gemaakt wat het nu feitelijk inhoudt.

Bovendien zullen diegenen die er voor kiezen om deze mooie taak op zich te nemen, niet zomaar voor de leeuwen worden geworpen.

Voordat daadwerkelijk wordt gestart zal er uitvoerig worden gesproken met mensen die een langdurige ervaring  hebben met jeugdbiljarten. Hierbij zal worden gesproken over valkuilen, aandachtspunten en verwachtingen van jeugd en hun ambities. Tevens zal de didactische kant van kennisoverdracht worden besproken.

Het bestuur daagt iedereen uit die denkt aan de voorwaarden te kunnen voldoen, te laten weten interesse te hebben. Dat verplicht tot niets, maar geeft wel de gelegenheid om alle merites wat nader te beoordelen om dan tot een weloverwogen keuze te komen.

Hierover aan het bestuur wat nadere vragen stellen, kan natuurlijk altijd.