Jeugd

Het beleid van de vereniging t.a.v. de jeugd moet binnen afzienbare tijd vorm krijgen.
Zodra besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden wordt u daarover op deze pagina geïnformeerd.