Arbiters protocol

Van alle leden wordt verwacht dat zij deelnemen aan het arbitreren van bijzondere wedstrijden zoals persoonlijke kampioenschappen.

Van leden die zelf deelnemen aan persoonlijke kampioenschappen zal een grotere inspanning worden verwacht.

Er zal een lijst worden bijgehouden waarop alle leden staan vermeld en hoeveel keer zij actief zijn geweest. Ook staat op deze lijst wanneer wie wordt uitgenodigd om te komen helpen bij het tellen en schrijven van wedstrijden.
Deze lijst zal per e-mail aan degenen die zijn uitgenodigd worden toegezonden en aan het prikbord worden opgehangen.
De leden die worden uitgenodigd moeten zo snel mogelijk per e-mail laten weten of zij wel of niet aanwezig zullen of kunnen zijn.

De verdeling onder de leden zal zo eerlijk mogelijk geschieden. Er zal rekening worden gehouden met wie het beste kan worden ingezet bij welke wedstrijden. Bijvoorbeeld een driebanden toernooi zal zoveel als mogelijk worden ondersteund door driebanden spelers. Ook zal er een verband worden gelegd tussen het speelniveau van de spelers en het spelniveau van de te arbitreren wedstrijden.

Bij de indeling zal rekening worden gehouden met fysieke – en ouderdoms beperkingen. Zo nodig ter beoordeling van het bestuur, zal uitzondering gelden indien er sprake is van een dringende omstandigheid die geen uitstel verdraagt.

Leden die geen gehoor willen geven aan uitnodigingen ten behoeve van arbitrage, zullen een waarschuwing ontvangen en in het uiterste geval worden geroyeerd.

Geplaatst in Info Persoonlijke Kampioenschappen.