Stichting Parkinson Events

Zoals velen van jullie weten  wordt er door de Stichting Parkinson Events binnen R.C.N. jaarlijks een biljarttoernooi georganiseerd voor Parkinson patiënten.

Ruud van der Horst (voorzitter van de stichting vraag nu uw aandacht.

Hieronder zijn mededeling/verzoek:

“Beste Mensen, even het volgende,

8 jaar geleden is de Stichting Parkinson Events opgericht door Peter Faber, Sjon Puijk en Ruud van der Horst.
Jaarlijks organiseert deze stichting het Parkinson Biljart Toernooi. Het bleek een groot succes. Uit heel Nederland kwamen de deelnemers.

Peter Faber heeft te kennen gegeven zijn functie neer te leggen om persoonlijke reden. Ikzelf stop ook met de organisatie van het toernooi om gezondheidsredenen.
De ziekte van Parkinson laat diepere sporen achter bij mijn functioneren.

Daarom zoek ik personen die in het bestuur van de Stichting Parkinson Events zitting willen nemen en zo een vervolg kunnen geven aan het voortbestaan van de stichting.

Mochten er geen aanmeldingen zijn, dan zal de stichting helaas opgeheven worden.

Tenslotte gaat mijn dank uit naar de vrijwilligers die tijdens iedere toernooidag aanwezig waren.
Zonder jullie was het niet mogelijk om dit toernooi te organiseren.

namens het bestuur,

Ruud van der Horst, voorzitter “

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie